Galeria

"Uradowałem się, gdy mi powiedziano: <<Pójdziemy do domu Pańskiego!>>
Już stoj± nasze nogi w twych bramach, o Jeruzalem..." Ps 122, 1-2