O kościele
źródło: [3] s.597
  • Parafia erygowana 15 listopada 1984 przez kard. Józefa Glempa z części parafii św. Zofii Barat w Grabowie. Dekret erekcyjny wszedł w życie 1 grudnia 1984 r. Od 1981 r. na Ursynowie Północnym istniał rektorat z tymczasową kaplicą przy ul. Wiolinowej.

  • Kościół pw. Świętej Rodziny, zbudowany w latach 1982-1989 wg projektu arch. Marka Budzyńskiego przez ks. Tadeusza Wojdata. Kościół poświęcony 4 maja 1989 r. przez kard. Józefa Glempa. Dom parafialny zbudowany w latach 1983-1984 (1987).

źródło: [5] s.164
  • Po trzech latach starań duszpasterzy i wiernych, w 1980 r. ówczesne władze wydaly zgodę na możliwość budowy świątyni. Prace budowlane mogły rozpocząć się 5 marca 1982 r. 28 listopada 1982 r., w pierwszą niedzielę adwentu, prymas Polski kard. Józef Glemp dokonał wmurowania kamienia węgielnego. Jeszcze w tym samym roku, w dniu Bożego Narodzenia, biskup Władysław Miziołek poświęcił dolny kościół. 4 maja 1989 r., w święto Wniebowstąpienia Pańskiego prymas Polski kard. Józef Glemp poświęcił górny kościół. Kilkanaście lat później, 29 maja 2003 r., prymas dokonał uroczystej konsekracji świątyni.

"Uradowałem się, gdy mi powiedziano: <<Pójdziemy do domu Pańskiego!>>
Już stoją nasze nogi w twych bramach, o Jeruzalem..." Ps 122, 1-2